2014. 01. 28. Aleksandra Maksić ''Filozofija Kao Ćutnja''