(2013.) Okamenjeni gradovi - Milutin Mićić

Glavni junak romana je umetnik. On prolazi i preživljava mnoge nadrealne događaje. Obilazi 38 gradova. U svakom gradu, na trgu, susreće se sa kritičarem koji predstavlja jedan poetički stav u umetnosti. Vodi se dijalog između njih. # To je roman o umetnosti i kako je doživljavaju kritičar i umetnik. Istorija umetnosti je na jedan poseban način postavljena kao centar dešavanja. Razotkriva se jedan novi svet iz ugla umetnika. Razotkrivaju se slabosti o zloupotrebi umetnosti od strane kritike. Prevazilaze se određene istorijske zablude. Kompozicija romana je postavljena od nekoliko uvodnih pesama, narativnog dela i forme dijaloga.