(2013.) Društvena studija američkog gangsterskog filma - Ljubomir Maširević

Gangsterski film je tridesetih godina XX veka bio žanr sa najsloženijom strukturom slike i zvuka akcionih scena. Smatra se da je većina najznačajnijih ostvarenja žanra nastala u američkoj kinematografiji i da je to kultura u kojoj postoji kontinuitet gangsterskog filma od njegovog nastanka pa do danas. # Knjiga je društvena studija žanra, što sugeriše da je pogled na gangsterski žanr dat iz sociološke perspektive. Pažnja je posvećena društvenom definisanju žanra, njegovoj recepciji, ideološkom uticaju, cenzuri i oslikavanju društvenog stanja i promena koje već skoro jedan vek reprezentuje.

Knjigu možete preuzeti OVDE.

Preuzmite i druge knjige Ljubomira Maširevića:

Popularna kultura
Film i nasilje
Postmoderna teorija i film na primeru Kventina Tarantina