(2012.) Tito - Todor Kuljić

Sociološko-istorijska studija prof. dr Todora Kuljića koja analizira političku kulturu, ideologiju i organizaciju Titove vlasti.