2011. 11. 02. Predavanje ''Politika Kreiranja Kulturnih Programa''