2011. 03. 22. Saša Brajović ''Vizuelna Kultura Baroka''