2010. 11. 16. Vladimir Milisavljević ''O Čudovištima U Politici''