2010. 04. 07. Izložba Likovne Kolonije ''Angelina Kojić Gina''