2010. 01. 21. Jovo Bakić ''Sociologija Generacije''