2009. 08. 07. Izložba Mladih Umetnika Sa Akademije Umetnosti