2009. 06. 16. Jovo Bakić ''Stvaranje I Razbijanje Jugoslavije''