2009. 02. 06. Tomislav Peternek ''Putovanje Između Dva Milenijuma''