(2008.) Stripolis br. 1 - časopis internacionalnog i autorskog stripa

NOSTALGIJA
Nošen krilima nostalgije imao sam snage da ispunim svoje snove iz detinjatva i napravim strip časopis o kojem sam stalno maštao. Strip kao medij otkrio mi je mnoge tajne i zadovoljstva, proširio horizonte mašte i na kraju mnogo uticao na formiranje moje ličnosti i karijeru umetnika. Emocije koje mi je strip poklanjao želeo sam da prenesem i na druge, ali ne svojim slikarstvom kako sam to jednim delom do sada činio, već u formi u kojoj sam doživljavao ovaj medij.

IZAZOV
Kada sam već krenuo u poduhvat, hteo sam da časopis izgleda što bolje, svetski. Ne znam koliko sam u tome uspeo. Ne onoliko koliko sam mislio da mogu. Sa svega nekoliko saradnika, kojima ne manjka entuzijazam, sa minimalnim sredstvima uradilo se maksimalno. Time se pokazalo da se i iz male sredine mogu stvarati izuzetne stvari.

INTERNACIONALNOST
Čini mi se da su nostalgija i izazov samo napravili fuziju svih mojih težnji, a to je da predstavim najbolje domaće autore uz koje sam odrastao, strane autore koji su svetski priznati i poznati, autore o kojima se ne zna mnogo ali je kvalitet njihovih radova na visokom nivou. Dakle, napravljena je publikacija koja predstavlja autore iz svih delova sveta, Republike Češke, Poljske, Belgije Italije, Španije, Brazila, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i naravno Srbije.

KORAK NAPRED
Od 13. do 18. aprila 2009 godine Zrenjanin će ugostiti nekoliko domaćih autora koji su učestvovali u ovom projektu. To je samo prvi korak na putu da ovaj grad stavimo na mapu internacionalnih festivala stripa. Da bismo mogli da uživamo u radovima i predavanjima izvanrednih autora iz Srbije i sveta, potrebno je više od entuzijazma pojedinaca. Zahvalnost leži kako pojedincima tako i ustanovama kulture koji su imali sluha i podržali ovaj projekat.

Mr Branko Đukić