(2008.) 30 godina 1978-2008. - Zoran Slavić

30 GODINA 1978-2008, Dom mladosti – Kulturni centar Zrenjanina (monografija), autor: Zoran Slavić