2008. 10. 13. Predavanje Vladeta Jerotić ''Šta Je Dosada''