2008. 10. 06. Zoran Orčik ''Akcija Čišćenja Jezera''