2008. 09. 09. Alpar Lošonc ''Neoliberalizam - Sudbina Ili Izbor''