2008. 09. 05. Izložba ''U Traganju Za Gradskim Vedutama''