2008. 05. 13. Danijela Stefanović ''Pisma Starog Istoka''