2008. 02. 27. Vera Vasiljević ''Civilizacija Starog Egipta''