2008. 01. 15. Silvija Monros ''Duh Buenos Ajresa''