2007. 09. 25. Sanja Lazić ''Upotreba Pesticida I Posledice Na Životnu Sredinu''