2006. 12. 05. Igor Savić ''Interstelarni Medijum I Eksperimenti''