2006. 10. 17. Boris Begović ''Ekonomska Budućnost Srbije''