2006. 06. 08. Nena Mihajlović ''Iz Života Volfganga Amadeusa Mocarta''