2006. 04. 18. Ranko Končar ''Vojvodina 1944-1945''