2006. 04. 08. Prezentacija Rada Radionice ''Fokusiranje Pažnje''