2006. 02. 14. Vuk Stambolović ''Alternativna Medicina''