2005. 12. 01. Jovica Luković ''Savremena Nemačka''