2005. 11. 03. Aleksandar Kelić ''Pomen Đorđu - Nesavršena I Nezavršena Priča''