(2004.) Hor Josif Marinković - Srpska Duhovna Muzika

01. Tebe Pojem
02. Statija III
03. Njest Svjat
04. Heruvimska Pesma
05. Vospojte
06. Opelo, b-mol