2004. 05. 25. Ljubiša Ristić ''Kultura I Tranzicija''