2004. 04. 16. Borka Pavićević ''Nacija I Kultura''