Милутин Мићић – Окамењени Градови (уметник и критичар)

Главни јунак романа је уметник. Он пролази и преживљава многе надреалне догађаје. Обилази 38 градова. У сваком граду, на тргу, сусреће се са критичарем који представља један поетички став у уметности. Води се дијалог између њих. То је роман о уметности и како је доживљавају критичар и уметник. Историја уметности је на један посебан начин постављена као центар дешавања. Разоткрива се један нови свет из угла уметника. Разоткривају се слабости о злоупотреби уметности од стране критике. Превазилазе се одређене историјске заблуде. Композиција романа је постављена од неколико уводних песама, наративног дела и форме дијалога.