Маја Пандуров – Сакупи, Селектирај, Рециклирај (еколошка бојанка за децу)