Maja Pandurov – Sakupi, Selektiraj, Recikliraj (ekološka bojanka za decu)