22. 04. Izložba Milutina Mićića "Maske - tvoje i moje, vaše i naše"

-izložba je otvorena do 05. maja-

Izložba slika akademskog slikara Milutina Mićića biće otvorena u Kulturnom centru Zrenjanina od 22. aprila do 5. maja. Celinu pod nazivom “Maske – tvoje i moje,  naše i vaše” činiće oko 20 slika urađenih u kombinovanoj tehnici od 2018-2019. godine. Razmatrajući antropološka značenja maske vezanu za sferu komunikacije kako za pojedinca tako i za celokupno društvo i prateći svoju fascinaciju, autor zapaža i oslanjaja se na fenomen zla u pokušaju tumačenja i razumevanja uzroka i posledica prikrivenih ljudskih interakcija ali pri tome verujući u preovladavanje dobra putem pojedinačnih inicijativa.
Otvaranje izložbe zakazano je u 19h.

Kraći biografski zapis

 • 1986. godine završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu.
 • 1989. godine završio poslediplomske studije na istoj akademiji.
 • 1991. godine stručno studijsko usavršavanje (Pariz, CITE INTERNATIONALE DES ARTS)
 • Do sada je imao 25 samostalne izložbe slika, skulptura i rezanih oblika.
 • Učestvovao je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
 • Dobitnik je nekoliko nagrada za umetnički rad.
 • Izveo je na desetine performansa, hepeninga i autorskih predstava. Autor je desetine radio drama .
 • Izveo nekoliko murala u Zrenjaninu, Beogradu, Kotoru i drugim mestima.
 • Autor međunarodnog projekta 30×30 (koji traje 15 godina).
 • Do sada izdao pet knjiga. Autor je udžbenika likovne kulture od prvog do osmog razreda. Napisao je niz tekstova za umetničke kataloge.
 • Autor i realizator je seminara „Kreativno mišljenje u likovnim aktivnostima. Realizovao oko 100 seminara po gradovima Srbije.

Reč autora:
„Maske su oduvek bile prisutne u ljudskoj civilizaciji, od praistorije do danas. U različitim vremenima i kontekstu su imale i posebnu moć i značaj. Kroz ovaj ciklus svakoj slici dajem posebno metaforičko mesto. Moć maske na njima je neuhvatljiva, ali traži od posmatrača veliku koncentraciju i istraživanje. Na slikama otvaram značajna pitanja važna za današnji i budući trenutak. Ukazujem na evoluciju zla. Značajan zahtev je razotkrivanje neprijatnih, ali i prijatnih istina. Komunikacija sa posmatračem je otvorena. Traganje za tajnama ovih slika može da pomogne svakom čoveku da se i sam kreativno i kritički otvori i preduzme nešto u svom okruženju i društvu. Daje mu priliku da prepozna tuđe, ali i svoje dobre i zle maske i prevaziđe ih…“