06. 05. Izložba "Oplećak - rumunska tradicionalna košulja iz Banata"

-izložba je otvorena do 19. maja-

Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna i Kulturni centar Zrenjanina od 6. do 19. maja organizuje izložbu OPLEĆAK-RUMUNSKA TRADICIONALNA KOŠULJA IZ BANATA (CIUPAGUL- CĂMAŞA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ DIN BANAT). Postavku čini 45 fotografija doktorke vizuelne umetnosti Daniele Barbulov Popov koja je do sada svoje radove izlagala na oko 20 samostalnih i kolektivnih izložbi. Na izložbi se predstavlja etnografska baština, bogata ornamentalna kompozicija rumunske narodne nošnje Banaćana, Krišano-Erdeljaca i Oltenaca sa ovih prostora,  koje je autorka istraživala i zabeležila u periodu od 2017. do 2019. godine.
Otvaranje izložbe je na FB strani Kulturnog centra u četvrtak, 6. maja u 12h.

O izložbi:
Kultura predstavlja glavni element kroz koji se neki narod identifikuje. Vojvodina ima bogatu kulturnu tradiciju i vredno nasleđe, koje su bogatili svi narodi i narodnosti ovog područja. Stanovništvo koje se tokom vekova ovamo doseljavalo, donosilo je, stvaralo i reprodukovalo elemente sopstvene kulture, ali i primalo tekovine drugih naroda. Kulturno nasleđe jedne manjinske zajednice predstavlja jedinstvenu i nezamenjljivu kulturnu vrednost jer stvarano generacijama direktno ukazuje na društveni ali i celokupni kulturni i civilizacijski nivo razvoja. Narodna nošnja je uobičajena asocijacija na specifičnost neke nacionalne zajednice. Tema izložbe je tradicionalna košulja-oplećak s početka 20 veka, jedna od najznačajnijih elemenata iz sastava narodne nošnje. Kod Rumuna u Banatu jednako su bili rasprostranjeni dva tipa košulje: panonski i dinarski.
Izložba ima za cilj da prezentuje neobjavljeni fotografski materijal sa terenskih istraživanja koji se odnosi na tradicionalnu žensku i mušku košulju, i uz reprodukcije starih fotografija da prikaz evolucije stilskih interferenci, promoviše autentičnu tradicionalnu kulturu i njen specifičan stil: arhaične sisteme krojenja, kromatiku i bogate ornamentalne kompozicije rumunske narodne nošnje Banaćana, Krišano-Erdeljaca i Oltenaca sa ovih prostora.

Publika će moći da pogleda izložbu svakog dana od 8 do 21h poštujući sve propisane i predviđene mere zaštite zbog prisustva virusa Covid-19.