09. 09. Izložba Vojislava Devića "Prezentacija diferencija specifika kulturnih, religioznih i mirotvornih vrednosti AP Vojvodine"

-izložba je otvorena do 15. septembra-

U Kulturnom centru Zrenjanina od 9. do 15. septembra biće otvorena autorska izložba arhitekte Vojislava  D. Devića.  Izložba pod nazivom – “Prezentacija diferencija specifika kulturnih, religioznih i mirotvornih vrednosti AP Vojvodine” je multimedijalnog karaktera, višejezična, kartografska a  na više načina publici će predstaviti  osobitost i kulturološke vrednosti Vojvodine i srednjeg Podunavlja.
Otvaranje izložbe zakazno je u četvrtak, 9. septembra u 19 časova. Program otvaranja može da se prati i na Fejsbuk strani Kulturnog centra.

O izložbi:

-Izvod iz kataloga:
“Izložba predstavlja suštinske postojeće vrednosti, dobra i brendove (kulturne i religiozne) AP Vojvodine i srednjeg Podunavlja, između hrvatske i rumunske granice, (Karte „zlatnog” Podunavlja, Sv. Fruške gore, Sr. Karlovaca, N. Sada i Beograda), kulturnu baštinu u muzejima i arhivima, crkve i verske zajednice, zatim kreativne projekte gradskog, pokrajinskog, državnog, evropskog, evroazijskog i svetskog nivoa (Novi Sad – Novi mir – Novo dobro, Promo dvorac AP Vojvodine, Panevropski dunavski mirotvorijum, Evroazijski centar na srpskom Podunavlju, Centar za svehrišćansko susretanje i pomirenje i CENPANTRANS, centar za panharmonično preobraženje čoveka i sveta). Na ovoj izložbi vidimo ono sušto što predstavlja branu sadašnjoj zapadnoj rezonanci katastrofe i Hantingtonovoj teoriji prejudiciranja „sukoba civilizacija”, ono što drži „zemlju i gradove“, sveto i profano, ono što treba da upoznamo i čuvamo, ono bez čega ne bismo bili ono što jesmo, ono zbog čega vredi živeti i stvarati u Novom Sadu, Beogradu, na srednjem Podunavlju i u Balkano-Panoniji. U eri povišenih međudržavnih tenzija i sukoba civilizacija istoka i zapada u 21. veku realizacija ove izložbe predstavlja didaktički budilnik i inicijativu za otvaranje suštinskog dijaloga na temu velikih kulturološko-religiozno-mirotvornih potencijala AP Vojvodine i Novoga Sada, Beograda i Srbije za promociju i razvoj komunikacijskih, kulturoloških i mirotvornih projekata koji promovišu srednje Podunavlje kao jedinstveni prostor tolerancije i svečovečanske misije mira, suživota i kreativnosti.”

O autoru izložbe (kraći biografski zapis):

-Izvod iz kataloga:
“Rođen 1952. u Novom Sadu. Diplomirao na urbanističkom smeru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1977. Specijalizirao urbanizam na Univerzitetu PARIZ VIII u SenDeniju 1982/3. Izabran u zvanje profesora na Međunarodnoj slovenskoj akademiji nauka, obrazovanja i umetnosti u Moskvi 1995, a u zvanje savetni-ka na Geografskom institutu SANU „Jovan Cvijić” 2005. Istraživač, teoretičar i prak-tičar prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, zaštite gradograditeljskog nasleđa, ekologije, kartografije i strateških mirotvornih projekata (Hram svehrišćanskog pomirenja, SRBALBANOPOLIS, SRB-BOŠHRT palata pomirenja u Sarajevu, CENPANTRANS, PANEVROPSKI DUNAVSKI MIROTVORIJUM i EVRO-AZIJSKI CENTAR). Učesnik je na više desetina stručnih i naučnih simpozijuma. Autor je više knjiga i desetina info karata. Radio je u Zavodu za urbanizam Grada Novog Sada, u Izvršnom veću Vojvodine, Sekretarijatu za privredu i u Opštini Kovin. Od 2008. je direktor STRATEG PROJEKTA a od 2011. upravitelj Fondacije „MATICA MIRA”. Član je više strukovnih  udruženja i instituta u zemlji i inostranstvu.”