ЈНОП 1/2020 Отворени поступак јавне набавке – набавка и уградња дигиталног ласерског пројектора са пратећом опремом

Позив за подношење понуда ЈНОП 1/2020
Конкурсна документација ЈНОП 1/2020
Одлука о додели уговора ЈНОП 1/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 1/2020