ЈНМВ 2/2020 Јавна набавка малих вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2/2020

Конкурсна документација ЈНМВ 2/2020

Обавештење број 1 о измени конкурсне документацијер ЈНМВ 2-2020 струја

Конкурсна документација ЈНМВ 2/2020” – измена 1

Обавештење о продужетку рока за подножење понуда ЈНМВ 2-2020 струја

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-2020 струја

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2020 струја