Потписивање Меморандума О Сарадњи

Данас је у Филмском центру Србије у Београду потписан Меморандум о сарадњи у области аудиовизуелне културе и киноприказивачке делатности у циљу сарадње, остваривања циљева и спровођења активности Мреже киноприказивача Србије. Културни центар Зрењанина је један од потписника Меморандума, потписник је директор Горан Маринковић а члан радне групе за формирање Мреже киноприказивача Србије је Владимир Ђурић, помоћник директора – руководилац програмске службе.
Мрежа је почела са формирањем на првој Конференцији (киноприказивача) на тему – “Развој публике – искуства и нови приступи”, одржаној у Горњем Милановцу, октобра 2019. године.
Учесници на Конференцији били су представници 17 домаћих приказивача – културних центара, домова културе, биоскопа: Културни Центар Врбас, Културни центар Зрењанина, Арт биоскоп Коларац, Дворана Дома синдиката, Центар за културу и туризам Младеновац, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу Јагодина, Кварт биоскоп из Краљева, Центар за културу Ковин, Центар за културу Пожаревац, Културни центар Врњачка Бања, Народни универзитет Трстеник, Дом културе Пријепоље, Нишки културни центар, Културни центар Нови Пазар.
Поред размене искустава и примера добре праксе у погледу развоја биоскопске публике дошло се до идеје за иницирањем формирања културне-биоскопске мреже.
Заједнички договор, свих присутних, је био формирање радне групе која ће радити на оснивању и одређивању циљева будуће мреже. Радну групу ће чинити представници: Културног центра Зрењанина, Културног центра Горњи Милановац, Центра за културу и туризам Младеновац и Културног центра Јагодина.
Радна група је закључила да оснивање Мреже киноприказивача Србије представља важан корак у даљем развоју филмске, односно аудиовизуелне делатности у Републици Србији.
Потписивањем овог меморандума изражена је спремност да се заједничким деловањем, кроз неформалну мрежу, испуне одређени циљеви и успостави сарадња која обухвата велики број тачака важних за развој филмске уметности и то од промовисања, едукација, примена добрих пракси, заједничког развој у правцу јачања организационих, програмских и техничких капацитета и др.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *